Realizowane projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW do produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BIO JUICE Piotr Michalak”

Zapraszamy do składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe P.P.H.U. BIO JUICE Piotr Michalak

2. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O PROJEKCIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020:

Projekt pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW do produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BIO JUICE Piotr Michalak jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 15 ODPORNE LUBELSKIE – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, działanie 15.1 wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Celem realizowanego projektu jest osiągnięcie dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w produkcji energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu.  W ramach projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW oraz magazyn energii o pojemności użytkowej do 10 kW.

Efektem realizacji tej inwestycji będzie nie tylko dywersyfikacja źródeł dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, ale również zmniejszenie emisji CO2, poprawa stanu środowiska i jego ochrona.

Całkowity wkład Funduszu Europejskiego w realizowaną inwestycję wyniesie 115 846,25 zł co stanowi 65% całości wydatków kwalifikowanych projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt. Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak”, w ramach działania 4.2, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe PPHU Bio Juice

2. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

INFORMACJA O PROJEKCIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020:

ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Projekt pn.: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

Celem realizowanego projektu jest osiągnięcie dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu.

Efektem realizacji tej inwestycji będzie nie tylko dywersyfikacja źródeł dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, ale również zmniejszenie emisji CO2, poprawa stanu środowiska i jego ochrona.

Całkowity wkład Funduszu Europejskiego w realizowaną inwestycję wyniesie 96 850,00 zł co stanowi 65% całości wydatków kwalifikowanych projektu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Bio-Juice poprzez uruchomienie działu produkcji soków ekologicznych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz ochrony klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zobacz, jak to wygląda w praktyce!

UPRAWIAMY, ZBIERAMY, PRODUKUJEMY,
PAKUJEMY I WYSYŁAMY DO CIEBIE
Mamy pod kontrolą każdy etap produkcji, żeby mieć pewność, że dostajesz tylko to, co najlepsze.
Odwiedź również stronę naszego gospodarstwa www.swiataronii.pl