Realizowane projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt. Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak”, w ramach działania 4.2, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe PPHU Bio Juice

2. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (sok aroniowy, aronia, aronia czarnoowocowa) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego)
realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe Bio Juice – kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Bio Juice

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Bio Juice

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Bio Juice

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Bio Juice

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Bio-Juice poprzez uruchomienie działu produkcji soków ekologicznych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz ochrony klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zobacz, jak to wygląda w praktyce!

UPRAWIAMY, ZBIERAMY, PRODUKUJEMY,
PAKUJEMY I WYSYŁAMY DO CIEBIE
Mamy pod kontrolą każdy etap produkcji, żeby mieć pewność, że dostajesz tylko to, co najlepsze.
Odwiedź również stronę naszego gospodarstwa www.swiataronii.pl
error: Treść chroniona !!